"Sekiranya anda mampu untuk menulis demi Islam, maka tulislah seberapa banyak yang mampu. Tinggalkanlah pesanan-pesanan berharga buat ummat yang sedang lalai. Mudah-mudahan suatu hari nanti apabila mereka terbaca mereka mampu tersedar dan memperoleh kekuatan untuk membuat perubahan bagi diri mereka dan orang lain."

-Mohd Hakimi Bin Lockman

"A leader is a reader".

-anonymous


10 Muwasafat.10 Ciri-ciri asas yang sepatutnya ada pada seorang Muslim :


1. Aqidah Sejahtera (Salim-ul Aqidah) 

2.Ibadah Yang Sahih (Shahihul 'Ibadah)

 3.Akhlak Yang Mantap (Matinul Khuluq) 

4.Mampu Berdikari (Qadirun 'Ala Kasbi)

 5.Berpengetahuan Luas (Mutsaqqaful Fikri)

 6.Tubuh Yang Cergas (Qawwiyul Jism) 

7.Menguasai Diri (Mujahadat-ul Li Nafsi) 

8.Teratur urusannya (Munazhzhamun Fi Syu'unihi) 

9.Sangat Menghargai Masa (Harishun 'Ala Waqtihi)

 10.Bermanfaat Kepada Orang Lain (Nafi'un Li Ghairihi)

No comments:

Post a Comment